Nedsivningsanlæg

Såfremt din ejendom ikke er forbundet til det kommunale kloaksystem, kan et nedsivningsanlæg bruges til at rense spildevandet fra din ejendom.  Et nedsivningsanlæg fungerer ved at vandet renses mekanisk i en septiktank, der så holder de faste stoffer tilbage. Den filterede væske ledes derefter videre til nedsivningsområdet, hvor den fordeles og renses af mikroorganismer i jorden. Filtreringen vil selvfølgelig efterlade stoffer i bundfældningstanken, så en gang om året skal den tømmes af en slamsuger. Som autoriseret kloakmester har Thorhauge Entreprenør de fornødne godkendelser til etablering af nedsivningsanlæg og har stor erfaring med at etablerer de anlæg, der reducerer udledningen af farlige stoffer og kan betyde en reduceret spildevandsafgift.