Værdier

Medarbejdere og ledelse har i fællesskab besluttet at følgende værdier skal udgøre fundamentet i det daglige arbejde:

Kvalitet (Vi løser opgaverne rigtigt første gang)

Samarbejde (Vi viser gensidig tillid og hjælpsomhed – både internt og overfor kunder)

Respekt (Vi viser respekt for kunder, samarbejdspartnere og kollegaer)

Humor (Vi griner sammen, af hinanden og af os selv )