Omfangsdræn

Problemer med fugt i kælderen kan ofte løses etablering af et omfangsdræn. Et omfangsdræn kan sammenlignes med en nedgravet tagrende, som ligger langs fundament og ydermur på et hus og leder overskydende vand væk. Vandet kan enten være nedsivende overfladevand fra nedbør eller stamme fra høj grundvandsstand, som skaber et vandtryk mod huset. Omfangsdrænet leder vandet væk fra jorden og fører det til en regnvandsbrønd og videre til kloak og afløbssystem. Kontakt Thorhauge Entreprenør for en bestigelse af problemet og få et tilbud på løsning af problemet.