Byggemodning

Thorhauge Entreprenør indgår ofte som jordentreprenør når et areal skal byggemodnes med henblik på opførelse af private boliger eller erhvervsejendomme.  Vi anlægger veje, etablerer kloakering samt afløb og forbereder tilslutning af vand og el ud fra den gældende lovgivning på området. 

undefined