Serviceaftaler

Thorhauge Anlægsgartneri servicer både private, firmaer, kommuner, kirker og boligforeninger med pasning af grønne arealer og renholdelse af fortove, stier, parkeringspladser m.m. Ud fra en dialog indgår vi en serviceaftale med vore kunder, hvor vi aftaler omfang, timeforbrug og tidspunkter for arbejdets udførelse.